MBAce posluchač

Kdo budou Vaši spolužáci?

 • ambiciózní osobnosti s touhou zvýšit svou kvalifikaci,
 • majitelé, manažeři a řídící pracovníci z různých oborů zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, krajských úřadů, IT firem působících ve zdravotnictví a lékáren,
 • lidé s vysokoškolským vzděláním a s dostatečně dlouhou řídící praxí.

Jak probíhá výuka?

 • vzdělávací proces MBAce je koncipován projektově, tzn. vzděláváte se na praktických příkladech ze své pracovní pozice,
 • během vzdělávacího procesu se vedou praktické a otevřené diskuze,
 • přednášky i základní literatura jsou v češtině,
 • vzděláváte se průběžně během 12 - 18 měsíců, výuka probíhá o víkendech,
 • výhodou je možnost osobních a elektronických konzultací s lektory,
 • výuka v moderních výukových prostorách v Brně, popř. po dohodě přímo ve Vaší organizaci (při větší skupině).

Jaké Vám vytvoříme podmínky?

 • obdržíte zdarma odbornou českou studijní literaturu,
 • zajistíme Vám bezplatné nadstandardní stravování během výuky,
 • informace o svém vzdělávacím programu, jeho organizaci, pravidlech a přístup k dokumentaci získáte on-line v e-learningu.