MBAce in Health Care

Jedinečný vzdělávací program Master of Business Administration Certified Executive (MBAce) in Health Care je určen manažerům, vlastníkům soukromých společností a řídícím pracovníkům organizací veřejného sektoru působících v segmentu zdravotnictví.

V oborově specializovaném MBAce Vás naučíme strategicky řídit zdravotnické zařízení v oblastech lidských zdrojů, financí, práva, kvality, vědy a výzkumu, hospodářsko-technické správy a informačních technologií. Získáte analytický a kreativní přístup k řízení, pochopíte, jak řídit změny uvnitř organizace i ve vztahu k jejímu okolí.

Osvojíte si potřebné manažerské kompetence, která Vám pomohou efektivně využít Váš potenciál.

Po absolvování vzdělávacího programu MBAce získáte:

  • nový pohled na řízení Vašeho zdravotnického zařízení, kliniky nebo společnosti,
  • jedinečný profesní titul MBAce, otevírající nové možnosti uplatnění na trhu práce, kariérní postup,
  • mnoho cenných kontaktů.

Vzdělávací program MBAce in Health Care je založen na:

  • akreditaci a principech dle vzdělávacího standardu ETRF,
  • špičkovém lektorském týmu,
  • důsledném propojování teorie a praxe,
  • výuce o víkendech ve společnosti posluchačů obdobné motivace a zaměření.

Proč absolvovat MBAce na Vzdělávacím ústavu pro zdravotnictví a medicínu?

Protože Vzdělávací ústav pro zdravotnictví a medicínu dlouhodobě připravuje výkonné manažery v oblasti zdravotnictví a farmacie.

Leták si můžete stáhnout zde