MBAce termíny, informace a přihláška

Termíny a informace o MBAce

Název programu: MBAce in Health Care
Akreditováno: Akreditační autoritou při European Training and Research Fund SE dle vzdělávacího standardu ETRF
Udělený titul: MBAce – Master of Business Administration Certified Executive in Health Care
Délka vzdělávání: 12 - 18 měsíců
Termíny výuky: Výuka o víkendech podle předem stanoveného harmonogramu
Podmínky pro přijetí: Vysokoškolské vzdělání s dostatečně dlouhou manažerskou praxí
Přihlášky do: Přihláška ke stažení
Termín zahájení: 25. 3. 2017 v Brně
Cena: 210 000 Kč bez DPH, zahrnuje veškeré náklady na vzdělávání, administrativní poplatky, publikace a občerstvení

Pokud máte zájem o podrobnosti vzdělávacího programu kontaktujte nás, mail info@vuzm.cz nebo telefon 731 904 616.

Kontaktní formulář