Představení vzdělávacího programu MBAce in Health Care

Zveme Vás na prezentaci a diskuzní panel zaměřený na problematiku vzdělávání managementu nemocnic a zdravotnických zařízení, zejména pak na tématiku MBAce programů.

Představíme Vám program MBAce in Health Care, který svojí koncepcí, obsahem a formou výuky představuje novou generaci manažerských programů.

Získáte představu o současných trendech, obsahu výukových bloků, ale také o způsobu, jak v rámci výuky skutečně vyřešit konkrétní pracovní úkoly.

Vzdělávací program MBAce je postaven na 13 odborných modulech zaměřených na zdravotnictví.


V čem je MBAce in Health Care vyjímečné:

  • zabývá se problematikou zdravotnictví,
  • praktickým zaměřením výuky,
  • akademickými zkušenostmi a nadhledem,
  • cíleným sdílením zkušeností účastníků,
  • navázáním nových kontaktů,
  • partnerským přístupem realizačního týmu,
  • servisem i po ukončení výuky.

Na představení MBAce Vás zvou:

Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA

Vysokoškolský pedagog se zaměřením na problematiku managementu a procesu implementace strategických změn v organizacích.

Jednatel Vzdělávacího ústavu pro zdravotnictví a medicínu s.r.o.

Pokud máte zájem o osobní schůzku, vyplňte níže uvedený registrační formulář. Budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní formulář