Udělení titulu MBAce

Titul MBA není v ČR akademický titul ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.  Vzhledem k tomu, že ani žádný jiný závazný právní předpis včetně zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v ČR neupravuje používání titulu „MBA“, získala VUZM, s.r.o. na základě akreditace od společnosti ETRF SE oprávnění k udělování titulu MBAce.

Náš vzdělávací program MBAce je naprosto specifický a obsahově nastavený na podmínky a legislativu českého zdravotnictví, i když svým obsahem a zaměřením modulů zcela odpovídá náplni řady zahraničních MBA studijních programů. Náš titul MBAce jasně odlišuje naše absolventy od ostatních absolventů běžných vzdělávacích programů MBA.