MBAce moduly

MBAce výuka je rozdělena do nově aktualizovaných modulů, které mohou být jednodenní i vícedenní. Moduly jsou dále seskupeny do jednotlivých tématických etap:

  1. úvod a obecná problematika řízení organizace;
  2. problematika klíčových funkčních oblastí řízení;
  3. rozšiřující etapa zaměřená na osobní kreativitu a rozvoj posluchače;
  4. závěrečná etapa ukončená závěrečnou prací a její obhajobou.

 

I. Etapa - Úvod a obecná problematika řízení organizace

1) Úvodní seminář
0,25 dne
2) Strategické řízení organizace a management zdravotnických zařízení 1,75 dne
3) Organizace a řízení resortu zdravotnictví 2 dny

Cílem úvodní etapy je příprava na vzdělávací program a sjednocení pohledu na organizaci jako celek, včetně role managementu. Posluchač získá přehled o všech klíčových oblastech strategického řízení a jejich vzájemných souvislostech, zejména ve vztahu k možnostem jejich dlouhodobého ovlivňování a řízení. Jedním z výstupů této etapy je seznámení se s analýzami a metodami, které posluchačům pomohou se strategicky rozhodovat a dosahovat stanovených cílů.

 

II. Etapa - Problematika klíčových funkčních oblastí řízení zdravotnického zařízení

4) Řízení lidských zdrojů, firemní kultura 2 dny
5) Řízení a bezpečnost IS/IT 2 dny
6) Řízení finančních zdrojů 3 dny
7) Právní aspekty řízení zdravotnických zařízení 2 dny
8) Řízení kvality, vědy a výzkumu 1 den
9) Řízení hospodářsko-technické správy a obměny technologií 2 dny

Cílem druhé etapy je hlubší pochopení jednotlivých funkčních oblastí při řízení zdravotnického zařízení, jejich vzájemná provázanost a techniky jejich efektivního řízení a ovlivňování.

 

III. Etapa - Rozšiřující etapa zaměřená na osobní kreativitu posluchačů

10) Manažerské kompetence a role manažera v organizaci 2 dny
11) Komunikace s médii a krizová komunikace 1 den
12) Týmový projekt/Řízení strategické změny 1 den

Třetí etapu lze považovat za etapu rozšiřující, ve které posluchači prezentují zejména svoji vlastní kreativitu, rozvíjejí své manažerské schopnosti a komunikační dovednosti. Klíčovým tématem je krizová komunikace a pochopení a řízení změn uvnitř organizace i změn ve vztahu k okolí. Vše s ohledem na reálné situace ve zdravotnickém zařízení a aktuální trendy ve zdravotnictví.

 

IV. Etapa - Závěrečná etapa ukončená závěrečnou prací programu a její obhajobou

13) Metody a techniky výzkumu a seminář k závěrečné práci programu
2 dny

Závěrečná vzdělávací etapa je věnována samostatné závěrečné práci posluchačů, v rámci které prezentují své získané znalosti a aplikační schopnosti při řešení závěrečného projektu. Dále pak inovativní novinky v oblasti metod a technik výzkumu a jejich implementace.

 

Typický průběh výuky v modulu:

  • přímá výuka,
  • diskuze,
  • individuální konzultace s lektorem,
  • zpracování závěrečné práce modulu,
  • klasifikace závěrečné práce modulu lektorem.