Novinky

MZČR: Navýšení plateb za státní pojištěnce umožní zvýšit příjmy zdravotníků i zlepšit vybavení nemocnic

Více peněz, které stát nařízením vlády zaplatí za státní pojištěnce, nám umožní nejen příští rok opět zvýšit platy a mzdy ve zdravotnictví o slibovaných 10 procent...

Odkaz na celý článek


SÚKL: Březen 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.

Odkaz ke stažení


UZIS: Zdravotnická ročenka 2015

 

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Odkaz ke stažení


MZČR: Nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík představil své priority


ÚZIS: Zpráva z Konference DRG Restart 2016

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 se v Kongresovém centru Praha konal již třetí ročník konference věnované restartu českého DRG. Konference se konala pod záštitou MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, ministra zdravotnictví České republiky, prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky a Ing. Zdeňka Kabátka, ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky...

Odkaz na celý článekÚZIS: Ekonomické ukazatele ve zdravotnictví České republiky 2015

Ekonomické výsledky hospodaření nemocnic za rok 2015, personální kapacity, lůžkový fond a další ekonomické ukazatele za rok 2015.

Odkaz na celý článek


ÚZIS: Zdravotnictví ČR v roce 2015

Aktuální informace - Stručné přehledy činnosti jednotlivých oborů ambulantní péče v roce 2015.   Uveřejněny přehledy k těmto oborům ambulantní péče:  Alergologie a klinická imunologie (1) Ambulantní péče (26) Anesteziologie a resuscitace (1) Asistovaná reprodukce (1) Čerpání zdravotní péče cizinci (1) Chirugie (1) Demografie (1) Dermatovenerologie...

Odkaz na celý článek


SÚKL: Farmakoterapeutické informace 11/2016

Obsah:

  • Léčba hypertenze v dětství

Odkaz ke stažení


MZČR: Novela zákona o léčivech přinese do tří let systému úsporu 2 miliardy korun


MZČR: Úhradová vyhláška pro rok 2017 přidá do systému veřejného zdravotního pojištění 13 miliard

Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 se odhadují na 274,2 miliard Kč, oproti roku 2016 očekáváme zvýšení příjmů o 13 miliard Kč. Návrh úhradové vyhlášky je nyní ve vnějším připomínkovém řízení a po odsouhlasení legislativní radou vlády bude vydán ve Sbírce zákonů.

„Úhradová vyhláška na rok 2017 je dalším krokem směrem k ekonomické stabilizaci zdravotnictví, což je pro mne dlouhodobou prioritou. Vyhláška finančně naplní vládní slib zvýšení platových tarifů zdravotnického personálu, vyšli jsme vstříc prakticky všem ostatním segmentům zdravotnictví,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Odkaz na celý článek


SÚKL: Farmakoterapeutické informace 10/2016

Obsah:
  • Syndrom DIC
Odkaz ke stažení

MZČR: Návrh zákona o neziskových nemocnicích je na světě


ÚZIS: Prezident Zeman podepsal novelu zákona o zdravotních službách

Praha 4. května (ČTK) - Vznik Národního registru hrazených zdravotních služeb přinese spolu s modernizací stávajících databází novela o zdravotních službách, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Změny podle jejich zastánců zprůhlední zdravotnictví a umožní zavést plnohodnotný systém hodnocení kvality péče. Kritici se však obávají o ochranu shromažďovaných dat o pacientech, která mají být až postupně anonymizována. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) už dříve namítal, že sbírat větší objem údajů než nyní a systém jejich zabezpečení bude robustní. Nové registry budou pod kontrolou Úřadu pro ochranu osobních údajů a stávající registry a celý systém hlášení do existujícího Národního zdravotnického informačního systému budou na nová pravidla postupně převáděny. Novela taky zřizuje Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče. Do Národního registru hrazených zdravotních služeb budou pojišťovny posílat údaje například o poskytnuté péči, pacientovi i úhradách z veřejného pojištění. Údaje z registrů mají podle ministerstva přispět ke zkvalitnění zdravotní péče a ke zpřesnění stanovování úhrad. Odpadne podle ministerstva taky administrativa, díky registrům bude možné zrušit řadu statistických zjišťování. Novela jasně stanoví, že registry budou spadat pod Ústav zdravotnických informací a statistiky. Vznikne rovněž nový neveřejný registr zdravotníků. Původní databáze zanikla před třemi lety kvůli nálezu Ústavního soudu. Neveřejností by se mělo vyhovět námitce soudu, který ji zrušil zejména kvůli neoprávněnému zásahu do soukromí zdravotníků. Bez registru je ale podle ministerstva zdravotnictví obtížné sledovat demografický a kapacitní vývoj populace zdravotnických profesionálů, analyzovat dostupnost jejich služeb pro lidi nebo předvídat potřebné vzdělávací kapacity.

Odkaz na celý článek


 

Pokud máte zájem o zasílání novinek, napište nám na info@vuzm.cz.