O nás

Vzdělávací ústav pro zdravotnictví a medicínu s.r.o. (dále VUZM) poskytuje ucelené spektrum vzdělávacích služeb, které Vám zajistí dobrou orientaci v problematice řízení zdravotnických subjektů a zdravotnictví v ČR. Ve spolupráci s partnery organizujeme vysoce specializované kurzy, zaměřené na řešení konkrétních manažerských potřeb. Široké personální zázemí VUZM umožňuje nabídnout vysoce kvalifikované služby přesně odpovídající potřebám zákazníků. Nedílnou součástí rozvojových programů lektorského týmu VUZM je i publikační činnost a angažovanost v akademickém prostředí.

Problematika řízení v segmentu zdravotnictví je dlouhodobou, ve své podstatě nekončící záležitostí. Absolventům našich vzdělávacích programů, kurzů a seminářů, proto nabízíme průběžnou informovanost o aktuálních novinkách v oboru a v legislativě, například formou navazujících přednášek nebo elektronického Newsletteru vydávaného jako periodikum.

Firemním zájemcům nabízíme bezplatnou schůzku s naším obchodním zástupcem v regionu, se kterým je možné prodiskutovat konkrétní vzdělávací potřeby, upřesnit formát a obsah výuky.

Brožura ke stažení