Statutární nástěnka

Obchodní firma: Vzdělávací ústav pro zdravotnictví a medicínu s.r.o.

Bauerova 491/10, Brno, 603 00
IČ: 293 19 510
DIČ: CZ29319510
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 5283062/0800
Firma Vzdělávací ústav pro zdravotnictví a medicínu s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 77348, dnem 1. 2. 2013.
Kontaktní email info@vuzm.cz

Výpis z Obchodního rejstříku