Krátkodobé semináře a kurzy

Ve spolupráci se špičkovými odborníky a kvalifikovanými lektory jsme pro Vás připravili aktuální krátkodobé odborné semináře a kurzy zaměřené na specifické oblasti řízení zdravotnického zařízení:

 • Aplikace strategie ve zdravotnickém zařízení
 • Strategické řízení zdravotnického zařízení
 • Organizace a řízení resortu zdravotnictví
 • Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém zařízení
 • Firemní kultura ve zdravotnickém zařízení
 • Strategie řízení zdravotnického zařízení v oblasti financí a rozpočtů
 • Financování zdravotnictví a systém vykazování zdravotních služeb
 • Manažerské kompetence a role manažera ve zdravotnickém zařízení
 • Krizová komunikace ve zdravotnickém zařízení
 • Právní aspekty řízení zdravotnických zařízení a poskytovatelů zdravotních služeb
 • Bezpečnost IS/IT v prostředí zdravotnického zařízení
 • Nemocniční a manažerské informační systémy ve zdravotnických zařízeních
 • Řízení kvality, vědy a výzkumu ve zdravotnickém zařízení
 • Řízení hospodářsko-technické správy a obměny technologií
 • Základní přehled o daňové evidenci - účetnictví pro praktické a soukromé lékaře

V případě zájmu o odborný kurz nebo seminář kontaktujte nás: info@vuzm.cz nebo telefon 731 904 616. Jsme flexibilní a s dostatečnými zkušenostmi Vám připravíme kurz přesně na míru.