Aplikace strategie ve zdravotnickém zařízení

Odborný kurz Aplikace strategie ve zdravotnického zařízení je zaměřený způsob efektivního a postupného zavedení strategického řízení a strategie ve zdravotnickém zařízení. Zahrnuje vysvětlení základní problematiky role managementu v organizaci, postupné změny organizačních procesů a chování organizace jako takové. Kurz je určen vyššímu a střednímu managementu ve zdravotnickém zařízení.

Kurz obsahuje čtyři částí, které na sebe logicky navazují:

  1. Strategické řízení a strategie
  2. Aplikace strategie v organizaci
  3. Ověřování a kontrola aplikace strategie v organizaci
  4. Vyhodnocení a dílčí změny strategie

Garant kurzu: Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA

Termín:

Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Místo:

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS), třída Generála Píky 2005/7

Cena:

Cena jednodenního odborného kurzu je 3.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje studijní materiály a publikace, občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte našeho obchodního zástupce.