Bezpečnost IS/IT v prostředí zdravotnického zařízení

Bezpečnost a spolehlivost IT infrastruktury jako její základní vlastnost. Přehled technologií pro zajištění bezpečnosti a zvýšení spolehlivosti. Model vyspělosti a jeho aplikace na prostředí IS/IT. Řízené budování bezpečnosti, stanovení měřitelné kvality služby a úrovně zabezpečení. Standardy ITIL, COBIT, ISO 27000 v oblasti řízení a bezpečnosti IS/IT. Posluchač získá souhrnný manažerský přehled o řízení bezpečnosti a spolehlivosti infrastruktur ve zdravotnickém zařízení.

Kurz pokrývá na manažerské úrovni následující témata:

  • Standardy v oblasti řízení a zajištění bezpečnosti IS/IT
  • Bezpečnostní politika a dokumentace IS/IT
  • Architektura datových sítí
  • Správa identit
  • Bezpečnost na perimetru
  • Bezpečnost lokální datové sítě
  • Provozní dohled a dohled aplikací
  • Bezpečnost koncových zařízení
  • Log management a bezpečnostní dohled
  • Kvantitativní a kvalitativní ukazatele

Termín:

Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Místo:

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS), třída Generála Píky 2005/7

Cena:

Cena jednodenního odborného kurzu je 3.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje studijní materiály a publikace, občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte našeho obchodního zástupce.