Financování zdravotnictví a systém vykazování zdravotních služeb

Odborný kurz Financování zdravotnictví a systém vykazování zdravotních služeb poskytne posluchači informace, vědomosti a dovednosti z oblasti mechanizmů aktuální úhradové vyhlášky včetně legislativních mantinelů a historických souvislostí, bude prezentováno názorné řízení produkce léčebně-preventivní péče ve zdravotnickém zařízení. Posluchač získá komplexní pohled na řízení ekonomiky a hospodářsko-technické správy z pohledu informačních systémů. Současně bude prezentována oblast lékové politiky a Health Technology Assessment (HTA) v mantinelech zdravotnických zařízení.

Garantem odborného kurzu je Ing. Michal Polák, Dr.

Termín:

Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Výuka probíhá od 9:00 do 17:00 hodin (od 12:00 do 13:00 je přestávka na oběd)

Místo:

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS), třída Generála Píky 2005/7

Cena:

Cena dvoudenního odborného kurzu je 7.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte našeho obchodního zástupce.