Firemní kultura ve zdravotnickém zařízení

Firemní kultura je specifický systém základních přesvědčení, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace a které se projevují v myšlení, v cítění, v chování členů organizace a v jejich činnosti. Firemní kultura je základem pro typické vzorce chování v organizaci.

Podrobně se seznámíte s firemní kulturou ve zdravotnickém zařízení z hlediska jejího členění na prvky, strukturu, obsah, zdroje, typologie a vztahy.

Získáte podrobné informace o tom, jak souvisí firemní kultura se strategickým řízení a výkonností organizace.

Účastník získá za absolvování odborného kurzu 4 kredity na základě souhlasného stanoviska POUZP č. OZ 587/17 ŠA dle vyhlášky MZ ČR č.4/2010 Sb. určené pro všeobecnou sestru, radiologického asistenta, zdravotního laboranta, zdravotně sociálního pracovníka a farmaceutického laboranta.

Přednáší: JUDr. Alena Tobiášová, MBA - náměstek pro organizační, právní věcí a personalistiku ve FN Brno

Termín:

11. 6. 2017, výuka probíhá od 9:00 do 17:00 hodin (od 12:00 do 13:00 je přestávka na oběd) Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Místo:

VARS Brno, Kroftova 90, 616 00

Cena:

Cena jednodenního odborného kurzu je 3.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte našeho obchodního zástupce. (tel. 731 904 616)

Objednávka ke stažení