Komunikace s médii a krizová komunikace ve zdravotnickém zařízení

Posluchač odborného kurzu získá znalosti z oblasti komunikace s médii a veřejností. Seznámí se s vlivem a fungováním médií, se systémem zpracování informací. Na základě tohoto bude schopen dopředu odhadnout témata a rizika zajímající média. Poznáním práce médií vytříbí svou schopnost sdělování informací a reagování na dotazy na tiskových konferencích a při rozhovorech. Vše je prakticky využitelné při budování role experta pro média.

Část Krizová komunikace se zabývá definováním toho, co je a co není krizová komunikace, definováním situací, kdy organizace krizovou komunikaci potřebuje. Blok provází samotným procesem krizové komunikace od předvídání a rozpoznání rizik přes přípravu na jednotlivé eventuality. Zahrnuje vhodné nastavení komunikačních kanálů jdoucích ven z organizace včetně výběru osoby komunikátora. Představí se konkrétní možné postupy a doporučení demonstrované na jednotlivých příkladech z praxe.

Znalosti z odborného kurzu jsou důležitým podkladem pro vybudování funkčního systému krizové komunikace a nastavení systému komunikace pro zdravotnická informační centra.

Účastník získá za absolvování odborného kurzu 4 kredity na základě souhlasného stanoviska POUZP dle vyhlášky MZ ČR č.4/2010 Sb. určené pro všeobecnou sestru, fyzioterapeuta, zdravotnického záchranáře, porodní asistentku, radiologického asistenta a zdravotního laboranta.

Garantem odborného kurzu je Jana Kaněvová

Termín:

Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Místo:

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS), třída Generála Píky 2005/7

Cena:

Cena jednodenního odborného kurzu je 3.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje učební pomůcky a publikace, občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte našeho obchodního zástupce.