Manažerské kompetence a role manažera ve zdravotnickém zařízení

Posluchač odborného kurzu Manažerské kompetence a role manažera ve zdravotnickém zařízení získá po absolvování specifický náhled na vnímání osobní efektivity. Kurz si klade dva cíle:

  1. inspirovat posluchače k uchopení a pochopení pojmu EFEKTIVITA v maximální šíři. Je to spojení, které se běžně používá, ale ve výukových programech se pak okleštilo pouze na oblasti, které sice do této kategorie výuky patří, ale jsou jen jednou jeho podmnožinou. Například oblíbený time management, prokrastinace, řízení pomocí cílů, motivace apod.
  2. seznámit účastníka s osvědčenými nástroji, které vedou ke zvýšení jeho osobní efektivity především v manažerské práci ve zdravotnickém zařízení.

Termín:

Dle domluvy, výuka probíhá od 9:00 do 17:00 hodin (od 12:00 do 13:00 je přestávka na oběd)

Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Místo:

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS), třída Generála Píky 2005/7

Cena:

Cena dvoudenního odborného kurzu je 7.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte našeho obchodního zástupce: