Nemocniční a manažerské informační systémy ve zdravotnických zařízeních

Odborný kurz se zaměřuje na běžné provozní nemocniční informační systémy a zejména na manažerské informační systémy jako nástroje na podporu řízení, plánování a rozhodování. Obsah odborného kurzu:

  • Základní typy IS ve zdravotnictví, jejich účel a možnosti
  • Nemocniční informační systémy (NIS) – co od nich očekávat a požadovat, přehled dodavatelů na trhu
  • Manažerský informační systém (MIS) – jeho architektura a hlavní rozdíly proti NISu
  • Důležité aspekty při výběru a nasazování MIS
  • Nejčastější důvody potíží a nespokojenosti s využitím MISů
  • Manažerský reporting – nezbytná podpora pro efektivní a správné rozhodování
  • Ukázky práce s informačními systémy

Termín:

Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Výuka probíhá od 9:00 do 17:00 hodin (od 12:00 do 13:00 je přestávka na oběd)

Místo:

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS), třída Generála Píky 2005/7

Cena:

Cena jednodenního odborného kurzu je 3.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje učební pomůcky, občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte našeho obchodního zástupce.