Organizace a řízení resortu zdravotnictví

Odborný kurz Organizace a řízení resortu zdravotnictví zahrnuje komplexní pohled na zdravotnictví jako celek v ČR. Obsahem kurzu je:

 • Zdravotnický systém a zdravotní politika státu – systémové pojetí
 • Vývoj zdravotnického systému z mezinárodního pohledu
 • Zdravotnický systém a poskytovatelé zdravotní péče
 • Výdaje na zdravotnictví, otázka racionalizace nabídky a poptávky
 • Ekonomika zdraví
 • Financování zdravotnictví
 • Modely financování zdravotnictví
 • Typy úhrad za poskytnutou zdravotní péči
 • DRG
 • Úhradová vyhláška
 • Systémové a očekávané trendy ve zdravotnictví v ČR
 • Medicínská a ekonomická racionalita

Účastník získá za absolvování odborného kurzu 8 kreditů na základě souhlasného stanoviska POUZP č. OZ 586/17 ŠA dle vyhlášky MZ ČR č.4/2010 Sb. určené pro všeobecnou sestru, radiologického asistenta, zdravotního laboranta, zdravotně sociálního pracovníka a farmaceutického laboranta.

Přednáší:

PhDr. Martin Šamaj, MBA

Termín:

22.- 23. 4. 2017, výuka probíhá od 9:00 do 17:00 hodin (od 12:00 do 13:00 je přestávka na oběd). Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Místo:

VARS Brno, Kroftova 90, 616 00

Cena:

Cena dvoudenního odborného kurzu je 7.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje studijní materiály a publikace, občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte našeho obchodního zástupce (tel. 731 904 616)

Objednávka ke stažení