Právní aspekty řízení zdravotnických zařízení a poskytovatelů zdravotních služeb

Odborný kurz představuje ucelený přehled základních právních aspektů při poskytování zdravotnických služeb. Vymezuje základní právní předpisy, právní pojmy, vztah medicíny a práva. Řešena je právní úprava vztahů poskytovatelů péče a zdravotních pojišťoven, právní postavení lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků v systému zdravotnictví, problematika ochrany osobních údajů pacientů na kontrastu informační povinnosti. Posluchačům je vysvětlena trestně právní, civilně právní, pracovně právní, případně disciplinární odpovědnost vyplývající z poskytování zdravotních služeb. Následně společné řeší konkrétní situace v praxi, na podkladě skutečných případů uzavřených ať už soudní či mimosoudní cestou.

Cílem je získání potřebných právních znalostí posluchačů k provozování zdravotnického zařízení jako poskytovatele zdravotních služeb a zvýšení právního vědomí posluchačů v oblasti základních povinností při výkonu svého povolání ve zdravotnictví jako prevenci právních sporů.

Termín:

Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Místo:

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS), třída Generála Píky 2005/7, 1. patro, učebna Z14.

Cena:

Cena dvoudenního odborného kurzu je 7.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje studijní materiály a publikace,občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace nebo se chcete objednat kontaktujte našeho obchodního zástupce.