Řízení hospodářsko-technické správy a obměny technologií

Odborný kurz Řízení hospodářsko-technické správy a obměny technologií ve zdravotnickém zařízení poskytne posluchači základní informace, vědomosti a dovednosti z oblasti řízení hospodářsko-technické správy, bezpečnostních agend, krizového managementu a obměny technologií jako předpoklad pro výkon řídících funkcí ve zdravotnických zařízeních. Absolvent kurzu získá poznatky z oblasti zadávání veřejných zakázek a aplikace zdravotnických prostředků. Dále získá vědomosti z řízení hospodářsko-technické správy, a to z oblastí: úklid, stravování, praní a technický provoz. V části krizové řízení a bezpečnostní agendy získá vědomosti z oblasti krizového řízení zdravotnického zařízení, z analýzy bezpečnostních rizik, tvorby traumatologických, havarijních, evakuačních a pandemických plánů, BOZP, požární a radiační ochrany. V neposlední řadě získá absolvent kurzu znalosti o sledování, hlášení a metodice analýz nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních.

Obsah kurzu:

  • Zadávání veřejných zakázek a zdravotnické prostředky
  • Řízení hospodářsko-technické správy
  • Úvod do krizového řízení
  • Krizové řízení a bezpečnostní agendy v praxi

Účastník získá za absolvování odborného kurzu 8 kreditů na základě souhlasného stanoviska POUZP dle vyhlášky MZ ČR č.4/2010 Sb. určené pro všeobecnou sestru, fyzioterapeuta, zdravotnického záchranáře, radiologického asistenta a zdravotního laboranta.

Termín:

Dle domluvy, výuka od 9:00 do 17:00 hodin

Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Místo:

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS), třída Generála Píky 2005/7, 1. patro, učebna Z14.

Cena:

Cena dvoudenního odborného kurzu 7.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte našeho obchodního zástupce.