Řízení kvality, vědy a výzkumu ve zdravotnickém zařízení

Odborný kurz Řízení kvality, vědy a výzkumu ve zdravotnickém zařízení poskytne posluchači teoretické a praktické informace o akreditačních systémech používaných ve zdravotnictví v ČR a získá základní informace, vědomosti a dovednosti z oblasti managementu kvality a to zejména normy ČSN EN ISO 9001 a resortních požadavků na systém kvality a bezpečí poskytované péče. Své znalosti si doplní i v oblasti financování vědy a výzkumu ve zdravotnickém zařízení.

Obsah kurzu:

  • Informace ÚZIS pro řízení ve zdravotnickém zařízení
  • Kvalita a bezpečí zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních
  • Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních
  • Možnosti a mantinely financování vědy a výzkumu ve zdravotnickém zařízení

Termín:

Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Místo:

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS), třída Generála Píky 2005/7

Cena:

Cena dvoudenního odborného kurzu je 7.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje studijní materiály a publikace, občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte našeho obchodního zástupce.