Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém zařízení

Posluchači jsou během jednodenního odborného kurzu představeny vybrané aspekty řízení lidských zdrojů v obecné rovině a se zaměřením na zdravotnictví. Získané teoretické znalosti a dovednosti v praktických cvičeních v oblasti personálního managementu dávají předpoklad k uplatnění se v řídících pracovních pozicích ve zdravotnictví. Obsah kurzu:

  1. Význam a hlavní úkoly řízení lidských zdrojů
  2. Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví
  3. Význam a činnosti personálního útvaru
  4. Pracovněprávní předpisy ve zdravotnictví
  5. Práva a povinnosti zaměstnanců
  6. Hodnocení a motivace zaměstnanců
  7. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, prohlubování a zvyšování kvalifikace
  8. Aktuální problémy personální práce ve zdravotnictví
  9. IS v personalistice
  10. Kazuistika, řešení případových studií pracovněprávních sporů

Účastník získá za absolvování odborného kurzu 4 kredity na základě souhlasného stanoviska POUZP č. OZ 588/17 ŠA dle vyhlášky MZ ČR č.4/2010 Sb. určené pro všeobecnou sestru, radiologického asistenta, zdravotního laboranta, zdravotně sociálního pracovníka a farmaceutického laboranta.

Přednáší: JUDr. Alena Tobiášová, MBA - náměstek pro organizační, právní věcí a personalistiku ve FN Brno

Termín:

10. 6. 2017, výuka probíhá od 9:00 do 17:00 hodin (od 12:00 do 13:00 je přestávka na oběd). Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Místo:

VARS Brno, Kroftova 90, 616 00

Cena:

Cena jednodenního odborného kurzu je 3.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje studijní materiály a publikace, občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace kontaktujte našeho obchodního zástupce. (tel. 731 904 616)

Objednávka ke stažení