Strategie řízení zdravotnického zařízení v oblasti financí a rozpočtů

Odborný kurz Strategie řízení zdravotnického zařízení v oblasti financí a rozpočtů seznámí účastníky se základními informacemi, vědomosti a dovednosti z oblasti účetnictví a finančního řízení zdravotnického zařízení, jako předpoklad pro výkon řídících funkcí v organizaci.

V 1. bloku získá absolvent odborného kurzu základní informace o účetnictví, o finanční analýze, o manažerském účetnictví, o hodnocení investic a o finanční strategii. Blok plní integrující funkci - dává do souladu poznatky z dílčích oblastí finančního řízení a zdůrazňuje souvislosti a návaznosti mezi nimi.

V 2. bloku se posluchač naučí aplikovat získané poznatky z prvního bloku na strategii řízení zdravotnického zařízení v těchto oblastech:

  1. Definování vhodné provozní a ekonomické struktury
  2. Definování systému přeúčtování nákladů
  3. Výběr kalkulačních metod
  4. Definice problémových oblastí a datové základny (léčiva a zdravotnický materiál, osobní náklady, náklady na technické zdroje, administrativní úkony lékařů a NLZP, obslužná pracoviště, systém přeúčtování nákladů apod.)
  5. Model ekonomického a finančního řízení
  6. Tvorba a řízení rozpočtů
  7. Řízení nakupování

Garantem kurzu je Ing. Michal Polák, Dr.

Termín:

Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.

Výuka probíhá od 9:00 do 17:00 hodin (od 12:00 do 13:00 je přestávka na oběd)

Místo:

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, třída Generála Píky 2005/7, 1. patro, učebna Z14

Cena:

Cena dvoudenního odborného kurzu je 7.900 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena zahrnuje občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o bližší informace nebo se chcete objednat kontaktujte našeho obchodního zástupce.